advertising Stop and think concept + artdirection

Marloes Janssen | Stop and think ADCN

Sta er bij stil – Vermelding ADCN Jong Talent
We zetten alle stoplichten in Nederland 1 minuut op rood. Hiermee vragen we aandacht voor de vele verkeersslachtoffers. We herdenken ze door stil te staan bij rood en geven hiermee direct het goede voorbeeld. Een opvallende en impactvolle gebeurtenis waarbij we écht even stil staan.

Stop and think – Honorable Mention ADCN Young Talent
Stop and think Change all the Netherlands’ traffic lights to red for one minute to call attention to road traffic victims. As we stop at the lights, we simultaneously remember the victims, and set a good example. An impactful event that really makes us stop and think.

Marloes Janssen | ADCN Sta er bij stil

Radio Commercial
“Om aandacht te vragen voor de vele verkeersslachtoffers staan op dit moment alle stoplichten in Nederland 1 minuut op rood. Per minuut rijden er gemiddeld 2 automobilisten door rood op de gevaarlijke kruispunten. Sta stil bij deze slachtoffers. Sta stil bij rood.”

Radio Commercial
“To generate attention for the many traffic light victoms all traffic lights in the Netherlands set to red for one minute. Every minute 2 drive true red light at the dangerous crossroads. Stop and remember the victims, stop and think.”

Marloes Janssen | ADCN Sta er bij stil
TOKO / PREVIOUS <
> NEXT / #Yougotmapped