TRIPLE BRAND DEVELOPMENT

 

Ooit hackers en game liefhebbers met een visie: To create a dent in the digital landscape.
Nu werken ze als digitale inspirators samen met een collectief van digital natives, scrum masters, nerds en kunstenaars. Samen ontwikkelen ze onder de naam Triple succesvolle strategieën en concepten voor digitale oplossingen die hun klanten in staat stellen interactie te hebben met hun consumenten op een nieuwe en relevante manier.
_
De merkstijl die Wunder ontwikkelde gebruikt het science-fiction concept van ‘de portal’ als symbool om de ongekende mogelijkheden van technologie en creativiteit te verbeelden.
De beelden en quotes prikkelen en zijn vervreemdend. Ze versmelten twee werelden samen en weerspiegelen de mentaliteit en visie van Triple.

Once hackers and game lovers with a vision: To create a dent in the digital landscape. 
Now they work as digital inspirators alongside a collective of digital natives, scrum masters, nerds and artists. Together they succesfully create strategies and concepts for digital solutions that enable their clients to interact with their customers in new and relevant ways.
_
The new identity Wunder created uses the science-fiction concept of ‘the portal’ as a symbol that represents the  opportunities of technology and creativity.
The images and quotes….They melt two worlds together and reflect the mentality and vision of Triple.

In collaboration with: Alef de Jong & Menno van Waardhuizen @ Wunder

Too Good To Waste / PREVIOUS <
> NEXT / NIP